Current Projects

Mae'r gwaith ffordd ar Gampws Penglais yn parhau ac yn dilyn yr amserlen a fwriadwyd.

Mae’r cam cyntaf wrth y brif fynedfa wedi ei gwblhau.

 O ddydd Llun 19 Mehefin, bydd y gwaith yn symud ymlaen at y ffordd sy'n arwain o'r gylchfan i lawr at y Ganolfan Chwaraeon.

 Nid oes mynediad i faes parcio Dylunio ac Argraffu, a bydd angen i yrwyr sydd eisiau mynediad i ran isaf y campws (Carwyn James, Edward Llwyd, y Ganolfan Chwaraeon a’r Gawell Chwaraeon, Llandinam, Gwyddorau Ffisegol ac adeilad newydd IBERS) wneud hynny o gyfeiriad y Llyfrgell Genedlaethol gan y bydd ffyrdd ar gau.

 Dilynwch y drefn arferol ar gyfer gadael y campws.

 Bydd diweddariadau pellach yn cael eu darparu wrth i'r prosiect fynd yn ei flaen.

 Os oes gennych unrhyw ymholiadau am y gwaith neu eisiau trafod ymhellach, anfonwch e-bost at estates-development@aber.ac.uk

 

 

The scheduled road works on Penglais Campus are continuing to progress as planned. 

 The first phase at the main entrance has been completed.

 As of Monday 19th June, the works will be progressing to the road leading from the roundabout down to the Sports Centre.

 There is no access to the Design and Print car park, and drivers will need to access lower campus (Carwyn James, Edward Llwyd, Sports Centre and Sports Cage, Llandinam, Physical Sciences and the new IBERS building) via the National Library as road closures will be in place.

 Exiting campus will be as normal.

 Further updates will be provided as the project progresses.

 If you have any queries about the works or want to discuss them further, please email estates-development@aber.ac.uk