โครงการศึกษาภาคฤดูร้อน “ประวัติศาสตร์ไทยและการเมืองระหว่างประเทศ”

 

มหาวิทยาลัยอเบอรีสวิธ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการศึกษาภาคฤดูร้อนเป็นระยะเวลา 3สัปดาห์ โดยเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 11 – 31กรกฎาคม 2559นี้

พบ กับช่วงฤดูร้อนที่อเบอรีสวิธ ซึ่งเป็นเมืองชายฝั่งทางด้านตะวันตกของเวลส์ และมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม มหาวิทยาลัยอเบอรีสวิธเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของสหราช อาณาจักร และมีชื่อเสียงในด้านความเป็นเลิศทางวิชาการและการวิจัย มหาวิทยาลัยนี้ยังเป็นจุดกำเนิดของคณะการเมืองระหว่างประเทศ ซึ่งมอบปริญญาการเมืองระหว่างประเทศเป็นครั้งแรกของโลกในปี 1919 นักศึกษาจะได้ประสบการณ์ชีวิตและการเรียนรู้กับแคมปัสมหาวิทยาลัยที่อยู่ริม ทะเล และเป็นตักศิลาทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของโลก 

โครงการศึกษาภาคฤดูร้อนซึ่งจัดโดยคณะประวัติศาสตร์และคณะการเมืองระหว่างประเทศ มีจุดมุ่งหมายที่จะกระตุ้นการคิดวิพากษ์ สำหรับผู้ที่มีความสนใจประวัติศาสตร์ไทยและประเด็นเกี่ยวข้องในด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เช่น ประชาธิปไตย การทูตสาธารณะ และความมั่นคง

 

 

สำหรับใคร?

  • โครงการศึกษาภาคฤดูร้อนนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อที่จะกระตุ้นการคิดวิพากษ์ สำหรับผู้ที่มีความสนใจประวัติศาสตร์ไทยและประเด็นเกี่ยวข้องในด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เช่น ประชาธิปไตย การทูตสาธารณะ และความมั่นคง
  • โครงการศึกษาภาคฤดูร้อนนี้เหมาะสมกับนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 1 หรือ 2 ในระดับปริญญาตรี และกำลังสนใจที่จะพัฒนาทักษะการให้เหตุผลเชิงวิพากษ์ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทของไทยในสงครามเย็นและปัจจุบัน
  • โครงการศึกษาภาคฤดูร้อนนี้ยังมีกิจกรรมต่างๆ เช่น การศึกษานอกสถานที่ ซึ่งส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้สมัยใหม่ ผ่านการมีปฏิสัมพันธ์ การถกเถียงโต้แย้ง การแลกเปลี่ยนเสวนาโต๊ะกลม เป็นต้น

เราจะเรียนอะไร?

สัปดาห์ที่ 1 : การเมืองระหว่างประเทศ ความมั่นคง และประชาธิปไตย: ภาคทฤษฎี  

บทนำ; มโนทัศน์ทางเลือกของประชาธิปไตย; การทูตสาธารณะ; ความมั่นคงและสิทธิมนุษยชน

สัปดาห์ที่ 2 : ไทย: ประชาธิปไตยเกิดใหม่?

ประวัติศาสตร์และการเมือง (1932-1992); ทักษิณ ชินวัตรและวิกฤตการเมือง;

ประชาธิปไตยแบบไทยๆ?

สัปดาห์ที่ 3 : ประชาธิปไตยภาคปฏิบัติ

การเยี่ยมชมสภาท้องถิ่น; ผู้บรรยายพิเศษ; การอภิปรายโต๊ะกลม; และการส่งรายงานสรุป  

รูปแบบของโครงการ

  •  การศึกษานอกสถานที่ ณ รัฐสภาของเวลส์ คาร์ดีฟ
  •  ผู้บรรยายพิเศษ รวมทั้งนักการเมืองของเวลส์
  • ทักษะการเรียนรู้ เช่น การถกเถียงโต้แย้ง และการนำเสนอ

วัน เวลา และค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม : £3200 (รวมค่าที่พักและอาหารเช้า)

วันเริ่มต้น: วันที่ 11กรกฎาคม 2016 

วันสิ้นสุด: วันที่ 31กรกฎาคม 2016

เงื่อนไขการสมัคร

  • คะแนน IELTS อย่างน้อย 6.0 (โดยมีคะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ำกว่า 5.5)
  • เรียงความแนะนำตนเองและวัตถุประสงค์ในการศึกษา 
  • ผลการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
  • จดหมายแนะนำตัวจากอาจารย์ที่ปรึกษา  

ที่พักของนักศึกษา

โครงการศึกษาภาคฤดูร้อนให้ที่พักแก่นักศึกษาตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคมจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม ค่าธรรมเนียมของโครงการรวมค่าที่พักและค่าอาหารเช้า

Summer School Gallery

‌‌2017 Summer School

Student PictureStudent Picture

Student PictureStudent Picture

Student PictureStudent Picture

Student Picture

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 Summer School

 

 Student PictureStudent Picture

 Student PictureStudent Picture

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับสมัครและโครงการศึกษาภาคฤดูร้อน สามารถติดต่อ คุณ Amarjeet เจ้าหน้าที่นานาชาติ (ประเทศไทย) ได้ที่ asm20@aber.ac.uk