Health and Safety Emergency procedures: Trefn werthuso Iechyd a Diogelwch

Rhifau Cyswllt mewn Argyfwng

Atgoffir aelodau'r Brifysgol, mewn argyfwng sydd angen y Gwasanaethau Brys, i ffonio 999 (9999 o ffonau mewnol), ac NID y rhif 222 wrth ddefnyddio ffonau mewnol. Bydd hyn yn osgoi oedi wrth alw’r Gwasanaethau Brys yn y fath amgylchiadau. 

Emergency Contact Numbers

University members are reminded that in the event of an incident that requires the Emergency Services they should phone 999 (9999 from internal phones), and NOT the 222 number when using internal phones. This will avoid delays in the mobilisation of the Emergency Services to such incidents

 

Rhoi Gwybod am Faterion Glanhau, Porthora, Diogelwch a Chynnal a Chadw

Er mwyn i ni allu delio gyda’ch ymholiad yn y ffordd fwyaf effeithiol posib, a fyddech cystal â defnyddio’r manylion cyswllt canlynol:

  • Ymholiadau Porthora a Glanhau – ffoniwch estyniad 2960 o ffôn mewnol neu 01970 622960 o ffôn symudol neu e-bostiwch efastaff@aber.ac.uk
  • Ymholiadau Diogelwch – ffoniwch estyniad 2649 o ffôn mewnol neu 01970 622649 o ffôn symudol neu e-bostiwch security@aber.ac.uk
  • Ymholiadau Cynnal a Chadw – ffoniwch estyniad 2999 o ffôn mewnol, neu 01970 622999 o ffôn symudol neu ebostiwch campushelp@aber.ac.uk.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau brys tu hwnt i oriau swyddfa cysylltwch â llinell gymorth 24/7 Gwasanaethau’r Campws ar 01970 622900

Reporting Cleaning, Portering, Security and Maintenance Issue

In order to deal with your enquiry in the most appropriate way, please use the following contacts:

  • Portering & Cleaning Enquiries – call extension 2960 from an internal phone, or 01970 622960 from a mobile or e-mail efastaff@aber.ac.uk
  • Security Enquiries – call extension 2649 from an internal phone, or 01970 622649 from a mobile or e-mail security@aber.ac.uk
  • Maintenance Enquiries – call extension 2999 from an internal phone, or 01970 622999 from a mobile or e-mail campushelp@aber.ac.uk

Should you have any urgent queries out of hours, please contact the Campus Services 24/7 helpline on 01970 622900