Professor David Trotter Fund

Professor David Trotter

Professor David Trotter

02 November 2017

Rydym yn falch iawn i lansio cronfa er cof am yr Athro David Trotter, a oedd yn Athro Ffrangeg a Phennaeth yr Adran Ieithoedd Modern o 1993 tan ei farwolaeth disymwth yn 2015. Roedd yr Athro Trotter yn awdurdod rhyngwladol ar ieithyddiaeth Ffrangeg hanesyddol a Ffrangeg canol-oesol ac ef oedd yn arwain y Geiriadur Eingl-Normanaidd a arianwyd gan Gyngor Ymchwil y Celfyddydau a'r Dyniaethau, a sydd wedi ei leoli ym Mhrifysgol Aberystwyth. Yn ogystal â bod yn ymchwilydd uchel ei barch, roedd yn athro ysbrydoledig a phoblogaidd ac yn Bennaeth Adran ymroddedig. Mae'r Adran yn dymuno dyfarnu gwobr flynyddol er cof amdano i gydnabod yr ieithydd gorau ymysg israddedigion y flwyddyn olaf (h.y. y cyrhaeddiad gorau yn yn modiwlau iaith gan fyfyriwr/fyfyrwraig sy'n astudio dwy neu dair iaith o fewn yr Adran).

Mae'r gronfa nawr ar agor i dderbyn rhoddion gan y cyhoedd.

 

We are delighted to be launching a fund in memory of Professor David Trotter, who was Professor of French and Head of the Department of Modern Languages from 1993 until his untimely death in 2015. Professor Trotter was an international authority on historical French linguistics and medieval French and led the Arts and Humanities Research Council (AHRC) funded Anglo-Norman Dictionary project, based at Aberystwyth University. In addition to his renown as a researcher, he was an inspiring and popular teacher and a dedicated Head of Department. The Department wishes to award an annual prize in his memory to recognise the best final-year undergraduate linguist (i.e. the best performance in language modules by a student who is studying two or three languages within the Department).

 

The fund is now open for public donations.

 

Cyfranwch ¦ Donate...