Swimming Pool Opening Times

Prosiect Ailwampio Ystafelloedd Newid y Pwll Nofio

Gallwn gadarnhau ein bod wedi penodi Flex Flooring i osod llawr newydd yn ystafelloedd newid y pwll nofio. Rydym yn ymddiheuro taw dyma’r trydydd tro i’r ystafelloedd newid orfod cau, ond teimlwn ei bod yn rhaid i’r llawr fod yn iawn i’n cwsmeriaid ac yn amlwg nid oeddem yn hapus â’r cynnyrch blaenorol. Yn ystod y cyfnod hwn byddwn hefyd yn manteisio ar y cyfle i osod cuddyglau newid newydd, ardaloedd ymolchi a thoiledau ynghyd â sychwr gwisgoedd nofio cymunedol.

Bydd y gwaith yn dechrau
ddydd Llun 10 Rhagfyr ac yn para tan ddydd Llun 7 Ionawr 2019

Deallwn y bydd hyn yn achosi anghyfleustra yn y tymor byr, ac yn ystod y cyfnod hwn, gofynnwn i’n cwsmeriaid ddefnyddio’r ardaloedd newid sych ger y neuadd chwaraeon. Felly, dewch ag esgidiau addas (fflip fflops) a dillad priodol (tywel mawr neu ŵn nos), i gerdded y pellter byr rhwng y cyfleusterau.

Ymddiheurwn yn fawr am unrhyw anghyfleustra a achosir a gobeithio y gallwch fod yn amyneddgar wrth i ni ymdrin â’r mater hwn.

 

 

Swimming Pool Changing Room Refurbishment Project

We can confirm Flex Flooring have been appointed to lay a new floor in the swimming pool changing rooms. We do apologise this is the third forced closure but we feel the flooring has to be correct for our customers and we were clearly not happy with the previous product. During the closure we will be also taking advantage to install new changing cubicles, vanity & toilet suites along with a communal costume drier.

The work will take place from
Monday 10th December until Monday 7th January 2019

We understand that this will cause a short-term inconvenience, and during this period we kindly request that customers use the dry side changing areas by the sports hall.  Therefore, please bring with you suitable footwear (flip flops) and appropriate clothing (large towel and or dressing gown), for the short walk between facilities.

We deeply apologise for any inconvenience this may cause and hope you can bear with us whilst we address this issue.

 

01970 622280

sports@aber.ac.uk

 

 

Week Beginning 17/12/2018

We highly recommend that swimmers contact the Sports Centre prior to visiting, to confirm opening hours. As web pages can only be updated during set times, during the working week.

Day Activity Times
          Monday                 

General Swimming

  07:15 - 09:00
 

50+ Swimming

  10:00 - 10:30
 

Private Pool Hire - SAC

  10:30 - 11:00
 

General Swimming

  11:00 - 21:15
 Tuesday        

General Swimming

  07:15 - 09:00
 

50+ Swimming

  10:00 - 10:30
 

General Swimming (x1 lane for lane swimming 12pm- 2pm)

  10:30 - 19:00
 

Community Triathlon Swimming

  19:00 - 20:00
 

General Swimming

  20:00 - 21:15
Wednesday  

General Swimming

 

07:15 - 09:00

 

50+ Swimming

  10:00 - 10:30
 

General Swimming

  10:30 - 18:30
 

AeroFit

  18:30 - 19:15
 

General Swimming

  19:30 - 21:15
Thursday  

General Swimming

 

07:15 - 09:00

 

Community Triathlon Swimming x 2 Lanes

 

07:15 - 08:15

 

50+ Swimming

  10:00 - 10:30
 

General Swimming (1x lane for lane swimming 12pm-2pm)

  10:30 - 20:15
 

General Swimming

  20:15 - 21:15
          Friday             

General Swimming

  07:15 - 09:00
 

50+ Swimming

  10:00 - 10:30
 

Aqua Gym

  10:30 - 11:15
 

General Swimming

  11:15 - 15:00
   Saturday      

CLOSED

  08:00 - 15:15
       Sunday         

CLOSED

  09:00 - 11:15

 

Week Beginning 24/12/2018

We highly recommend that swimmers contact the Sports Centre prior to visiting, to confirm opening hours. As web pages can only be updated during set times, during the working week.

DayActivityTimes
          Monday               

CLOSED

07:15 - 21:15
 Tuesday     

CLOSED

07:15 - 21:15
Wednesday

CLOSED

07:15 - 21:15

Thursday

CLOSED

07:15 - 21:15

          Friday           

CLOSED

07:15 - 21:15
   Saturday    

CLOSED

08:00 - 16:15
       Sunday       

CLOSED

09:00 - 16:15