Teithiau Campws

Mae'nddrwggennymgyhoeddi bod Teithiau Campws Prifysgol Aberystwyth  wedi eucanslo. Mae’rpenderfyniadhyn wedi ei wneud mewnymatebi'rsefyllfafyd-eang o ran achosion Coronafeirws. 

Byddwn yndyhysbysu am gyfleoeddiddarganfodmwy am fyw ac astudioyn Aberystwyth maes o law, ondmaecroesomawritigysylltu â niyn y cyfamserosoesgennytgwestiynaupenodol. 

teithiaucampws@aber.ac.uk / 01970 622065