Cod y Modiwl AD10210  
Teitl y Modiwl ATHRONIAETH ADDYSG  
Blwyddyn Academaidd 2000/2001  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Mr Iolo Lewis  
Semester Semester 2  
Cyd-Ofynion Disgwylir i'r rhai sy'n bwriadu gwneud gradd mewn Addysg astudio pedwar modiwl Addysg yn Rhan 1. Dim gofynion penodol ar gyfer myfyrwyr eraill.  
Manylion y cyrsiau Darlith   10 Awr  
  Seminarau / Tiwtorialau   5 Awr  
Dulliau Asesu Arholiad   2 Awr Arholiad   75%  
  Traethawd   Aseiniad: 2,000 0 eiriau   25%  

Disgrifiad cryno
Arweiniad i ddadansoddiad athronyddol o rai o'r prif gysyniadau yn theori addysg, e.e. dadansoddi cysyniadau mewn athroniaeth gyfoes, ystyried sylfeini athronyddol y cwricwlwm, trafod agweddau ar y berthynas rhwng athro a disgybl, ymdrin ag awdurdod a disgyblaeth mewn sefydliadau addysgol.