Cod y Modiwl AD10310  
Teitl y Modiwl SEICOLEG ADDYSG  
Blwyddyn Academaidd 2000/2001  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Mr Iolo Lewis  
Semester Semester 1  
Cyd-Ofynion Disgwylir i'r rhai sy'n bwriadu gwneud gradd mewn Addysg ddilyn pedwar modiwl Addysg yn Rhan 1. Dim gofynion penodol ar gyfer myfyrwyr eraill.  
Manylion y cyrsiau Darlith   10 Awr  
  Seminarau / Tiwtorialau   5 Awr  
Dulliau Asesu Arholiad   2 Awr Arholiad   75%  
  Traethawd   Aseiniad: 2,000 o eiriau   25%  
Further details http://http:/www.aber.ac.uk/education/Undgrad/Modcym/ed10210.html  

Disgrifiad cryno
Diben y cwrs hwn yw ystyried rhai o'r atebion a gynigir gan sawl theori seicoleg dysgu i'r cwestiwn "Sut mae plant yn dysgu?" Rhoddir sylw i:

- agweddau seciolegol ar ddysgu ymddygiadaeth
- ddatblygiad gwyboddol
- theori prosesu gwybodaeth