Cod y Modiwl AD10410  
Teitl y Modiwl DWYIEITHRWYDD-Y PERSBECTIF CYMRAEG A RHYNGWLADOL  
Blwyddyn Academaidd 2000/2001  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Mr Meirion Davies  
Semester Semester 2  
Cyd-Ofynion Disgwylir i 'r rhai sy'n bwriadu gwneud gradd mewn Addysg astusdio pedwar modiwl Addysg yn Rhan I. Dim gofynion penodol ar gyfer myfyrwyr eraill.  
Manylion y cyrsiau Darlith   10 Awr  
  Seminarau / Tiwtorialau   5 Awr  
Dulliau Asesu Arholiad   2 Awr Arholiad   75%  
  Traethawd   Aseiniad: 2,000 o eiriau   25%  

Disgrifiad cryno
Arolwg o addysg ddwyieithog mewn perthynas a Chymru a Gwledydd/Cymunedau dwyieithog eraill. Ystyrir y ffactorau sy'n dylanwadu ar iaith a diwylliant a'r polisiau a'r dulliau a ddefnyddir i hybu dwyieithrwydd.