Cod y Modiwl CF10120  
Teitl y Modiwl DIWYLLIANT A HUNANIAETH YNG NGHYMRU FODERN  
Blwyddyn Academaidd 2000/2001  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Dr Paul O'Leary  
Semester Semester 1  
Staff Eraill sy'n Cyfrannu Dr Hazel Davies, Y Athro John Rowlands, Mrs Elan Stephens, Y Athro Ioan Williams, Mr John Hefin, Dr Richard Jones  
Elfennau Anghymharus MW10120  
Manylion y cyrsiau Darlith   20 Awr  
  Seminarau / Tiwtorialau   10 Awr  
Dulliau Asesu Arholiad   2 Awr Arholiad 2 awr   50%  
  Traethawd   2 draethawd (1,500 - 2,000 o eiriau yr un)   50%  

Disgrifiad cryno
Modiwl craidd ar gyfer myfyrwyr sydd yn dechrau cyllun gradd mewn Astudiaethau Cymru Fodern yw hwn. Rhoir i fyfyrwyr gyflwyniad i'r radd, ei sylwedd a'i fframwaith ynghyd a dewisiadau a gynigir yn Rhan 1 a Rhan 2.

Amcan y cwrs yw archwilio cyd-destun hanesyddol a chefndir gwleidyddol Cymru heddiw. Bydd y astudio'r bethynas rhwng gwaith, y rhywiau a chymdeithas mewn llenyddiaeth, theatr a ffilm. Mae'r modiwl yn un rhygddisgyblaethol a bydd yn cynnwys darlithiau a seminarau ar hanes a gwleidyddiaeth yn yr ugeinfed ganrif. Bydd hefyd yn cyflwyno drama, ffilm, ffuglen a barddonaieth yngh Nghymru. Ceir y cyfle felly i astudio cyndeithas a diwylliant Cymru, ac amryw agweddau ar hunaniaeth Gymreig o safbwynt llenorion creadigol a gwleidyddion, newyddiadurwyr ac academyddion.

Mae'r modiwl yn agored hefyd i fyfyrwyr sydd yn dilyn unrhyw gynllun gradd arall.

Testunau gosod

Davies, J, Hanes Cymru or History of Wales (Penguin 1991)
Morgan, K O, Rebirth of a Nation 1880-1980, (Oxford University Press/University of Wales Press 1991)
Roberts, Kate, Traed mewn Cyffion [1936]*
Humphreys, Emyr, Outside the House of Baal [1965] (Seren, 1993)*
Jones, Lewis, Cwmardy [1937] (Lawrence and Wishart, 1978)
Lewis, Saunders, Siwan [1954] (Christopher Davies)*
Prichard, Caradog, Un Nos Ola' Leuad [1961] (Gwasg Gee) neu*
Prichard, Caradog, Un Nos Ola' Leuad (Penguin, 1999) (fersiwn Cymraeg/Saesneg)*
Thomas, Edward, House of America [1988] yn Three Plays (Seren, 1994)*