Cod y Modiwl CF31220  
Teitl y Modiwl CYMRU ERS 1945  
Blwyddyn Academaidd 2000/2001  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Y Athro Aled Jones  
Semester Semester 1  
Rhagofynion CF10120 , HC10220  
Elfennau Anghymharus HC31230 , MW31220  
Manylion y cyrsiau Darlith   18 Awr  
  Seminar   10 Awr  
Dulliau Asesu Arholiad   2 Awr   60%  
  Traethawd   2 traethawd o 2,500 o eiriau   40%  

Disgrifiad cryno
Astudir y prif newidiadau cymdeithasol, diwylliannol a gwleidyddol yng Nghymru er diwedd yr Ail Ryfel Byd. Edrychir yn benodol ar dwf sefydliadau gwleidyddol (megis y Swyddfa Gymreig, awdurdodau lleol a phleidiau gwleidyddol), asiantau rhanbarthol (megis Awdurdod Datblygu Cymru), ailstrwythuro'r economi (gan gymryd y diwydiant glo fel enghraifft), y rhesymau dros barhad llwyddiant y Blaid Lafur mewn etholiadau, twf cenedlaetholdeb a mudiad iaith milwriaethus, ynghyd a datblygiadau mewn addysg a darlledu.

Rhestr Ddarllen
Llyfr
** Testun A Argymhellwyd
John Davies. (1993) Hanes Cymru.
KO Morgan. (1981) Rebirth of a Nation. Wales 1880-1980.