Cod y Modiwl CF34220  
Teitl y Modiwl HUNANIAETHAU CENEDLAETHOL YN YNYSOEDD PRYDAIN 1801-1914  
Blwyddyn Academaidd 2000/2001  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Dr Paul O'Leary  
Semester Semester 1  
Elfennau Anghymharus HC34230 , WH34230 , MW34220  
Manylion y cyrsiau Darlith   18 Awr  
  Seminarau / Tiwtorialau   10 Awr  
Dulliau Asesu Arholiad   2 Awr   60%  
  Traethawd   2 draethawd 2,500 o eiriau yr un   40%  

Disgrifiad cryno
Nod y modiwl hwn yw archwilio datblygiad hunaniaethau cenedlaethol yn Ynysoedd Prydain wedi'r Uno rhwng Prydain ac Iwerddon yn 1801. Ymdrinir a themau penodol yng ngoleuni gwaith damcaniaethol ar genhedloedd fel 'cymunedau'r dychymyg'. Ymhlith y themau dan ystyriaeth fydd: y modd y crewyd hunaniaeth Brydeinig a'r tyndra rhyngddi ag hunaniaethau cenedlaethol eraill; dyfeisio 'traddodiadau' newydd; rhyfel ac imperialaeth boblogaidd; agweddau tuag at leiafrifoedd a gender; ac hunaniaeth genedlaethol mewn perthynas a gweithgareddau hamdden, megis chwaraeon. Trafodir yn ogystal y drafodaeth ddiweddar ar natur 'hanes Prydain'.

Llyfryddiaeth

  1. Testun A Argymhellwyd
  2. Britons: Forging the Nation 1707-1837 - Linda Colley
  3. Nineteenth Century Britain - Keith Robbins