Cod y Modiwl CY10210  
Teitl y Modiwl LLENYDDIAETH YR UGEINFED GANRIF (IAITH GYNTAF)  
Blwyddyn Academaidd 2000/2001  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Dr Mihangel Morgan  
Semester Semester 2  
Staff Eraill sy'n Cyfrannu Dr Huw Edwards  
Rhagofynion Cymraeg (Iaith Gyntaf) Safon Uwch ( fel arfer, ond nid o raid)  
Cyd-Ofynion I'r rhai a fyn ddilyn cwrs gradd yn y Gymraeg: CY10110, CY10310, CY10410  
Elfennau Anghymharus CY10510, CY10610,CY10710, CY10810, CY12220  
Manylion y cyrsiau Darlith   22 Awr  
Dulliau Asesu Arholiad   2 Awr   70%  
  Traethawd   2,000 o eiriau   30%  

Disgrifiad cryno
Astudiaeth feirniadol o (i) Detholiad o nofelau a storiau (ii) Barddoniaeth y ganrif hon. Yn ogystal ag astudio gweithiau awduron sydd eisoes yn awduron clasurol, fel Saunders Lewis, W J Gruffydd a T H Parry-Williams, rhoddir sylw hefyd i weithiau gan awduron mwy diweddar megis Bobi Jones, Gwyn Thomas a Robin Llywelyn.