Cod y Modiwl CY10410  
Teitl y Modiwl SEMINARAU IAITH A LLEN (IAITH GYNTAF)  
Blwyddyn Academaidd 2000/2001  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Dr Bleddyn Huws  
Semester Semester 2 (Dysgwyd dros 2 semester)  
Staff Eraill sy'n Cyfrannu Dr Mihangel Morgan, Ms Felicity Roberts  
Rhagofynion Cymraeg (Iaith Gyntaf) Safon Uwch (fel arfer, ond nid o raid)  
Cyd-Ofynion I'r rhai a fyn ddilyn cwrs gradd yn y Gymraeg: CY10110, CY10210, CY10310  
Elfennau Anghymharus CY10510, CY10610,CY10710, CY10810, CY12220  
Manylion y cyrsiau Seminar   18 Awr  
Dulliau Asesu Arholiad   1.5 Awr   60%  
  Aseiniad   Iaith a Llen   40%  

Disgrifiad cryno
Seminar iaith a seminar llên bob yn ail wythnos. Y mae pwyslais y seminarau iaith ar ysgrifennu yn raenus a chywir. Yn y seminarau llenyddol ysgogir trafodaethau ar wahanol ffurfiau llenyddol (e.e. y stori fer, y nofel, y delyneg, yr awdl, vers libre).