Cod y Modiwl CY10510  
Teitl y Modiwl BRASLUN O HANES LLENYDDIAETH GYMRAEG (AIL IAITH)  
Blwyddyn Academaidd 2000/2001  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Dr Bleddyn Huws  
Semester Semester 2  
Staff Eraill sy'n Cyfrannu Y Athro John Rowlands  
Rhagofynion Cymraeg (Iaith Gyntaf) Safon Uwch (fel arfer, ond nid o raid)  
Cyd-Ofynion I'r rhai a fyn ddilyn cwrs gradd yn y Gymraeg: CY10610, CY10710, CY10810, CY12220, i'r rhai na fyn hynny CY10610  
Elfennau Anghymharus CY10110,CY10210,CY10310, CY10310  
Manylion y cyrsiau Darlith   22 Awr  
Dulliau Asesu Arholiad   2 Awr   90%  
  Traethawd   Un Traethawd 1,000 o eiriau ac Ymarferion   10%  

Disgrifiad cryno

Arolwg beirniadol o brif fannau hanes llenyddiaeth Gymraeg:
cyflwyniad i'r Hengerdd, y Gogynfeirdd, Beirdd yr Uchelwyr,
Llenyddiaeth y Dadeni, yr ail ganrif ar bymtheg a'r ddeunawfed ganrif a
Llên Oes Victoria.