Cod y Modiwl CY10610  
Teitl y Modiwl LLENYDDIAETH YR UGEINFED GANRIF (AIL IAITH)  
Blwyddyn Academaidd 2000/2001  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Dr Mihangel Morgan  
Semester Semester 1  
Rhagofynion Cymraeg (Ail iaith) Safon Uwch (fel arfer, ond nid o raid)  
Cyd-Ofynion I'r rhai a fyn ddilyn cwrs gradd yn y Gymraeg: CY10510, CY10710, CY10810, CY12220; i'r rhai na fyn hynny: CY10510  
Elfennau Anghymharus CY10110 , CY10210 , CY10310 , CY10410  
Manylion y cyrsiau Darlith   22 Awr  
Dulliau Asesu Arholiad   2 Awr   90%  
  Traethawd   1,000 o eiriau   10%  

Disgrifiad cryno
Cyflwyniad i ryddiaith a barddoniaeth yr ugeinfed ganrif, gyda rhai gwersi ar feirniadaeth. Darllenir nofelau a storiau a cherddi yn cynrychioli cynnyrch llenorion Cymraeg y cyfnod diweddar.