Cod y Modiwl CY33820  
Teitl y Modiwl LLENYDDIAETH Y DIWYGIAD METHODISTAIDD  
Blwyddyn Academaidd 2000/2001  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Dr Lynne Williams  
Semester Semester 1  
Staff Eraill sy'n Cyfrannu Dr Lynne Williams  
Rhagofynion Cymraeg Lefel 1 (cyfartaledd o 40% rhwng y 4 modiwl) gydag o leiaf 50% yn y modiwlau iaith yn achos myfyrwyr ail iaith, CY10110 + CY10210 + CY10310 + CY10410 NEU CY10510 + CY10610 + CY10710 + CY10810  
Manylion y cyrsiau Darlith   22 Awr  
  Seminar   Gall rhai dosbarthiadau fod ar ffurf seminar/dosbarth testunol, gan ddibynnu ar y niferoedd.  
Dulliau Asesu Arholiad   2 Awr   75%  
  Traethawd   3,000 o eiriau   25%  

Disgrifiad cryno
Astudio natur ac ansawdd y llenyddiaeth a luniwyd gan hyrwyddwyr y Diwygiad Methodistaidd, ac ystyried y llenyddiaeth honno yng ngoleuni cyffroadau'r Diwygiad. Canolbwyntir yn arbennig ar waith William Williams, Pantycelyn, gan drafod ei weithiau rhyddiaith a'i farddoniaeth yn ogystal â'i emynau, ac ystyrir swyddogaeth a phwysigrwydd y llenyddiaeth honno yng nghyd-destun ehangach llenyddiaeth a diwylliant y ddeunawfed ganrif.