Cod y Modiwl CY34120  
Teitl y Modiwl YSGRIFENNU CREADIGOL  
Blwyddyn Academaidd 2000/2001  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Y Athro John Rowlands  
Semester Available Semesters 1 And 2 (Dysgwyd dros 2 semester)  
Staff Eraill sy'n Cyfrannu Dr Mihangel Morgan  
Rhagofynion Cymraeg Lefel 1 (cyfartaledd o 40% rhwng y 4 modiwl) gydag o leiaf 50% yn y modiwlau iaith yn achos myfyrwyr ail iaith, CY10110 + CY10210 + CY10310 + CY10410 NEU CY10510 + CY10610 + CY10710 + CY10810  
Manylion y cyrsiau Seminar   22 Awr + cyfarwyddyd unigol yn o^l y galw  
Dulliau Asesu Asesiad parhaus   Cyfrol o lenyddiaeth wreiddiol, a arholir gan 3 aelod o'r staff (i'w chyflwyno erbyn diwedd Semester 1, lefel3)   100%  

Disgrifiad cryno
Cynigir hyfforddiant ar wahanol fathau o ysgrifennu, er mwyn meithrin a disgyblu doniau creadigol cynhenid. Canolbwyntir ar ysgrifennu a dadansoddi barddoniaeth a rhyddiaith, ar addasu gweithiau ar gyfer radio a theledu, ac ar baratoi sgriptiau i'w darlledu.