Cod y Modiwl CY34220  
Teitl y Modiwl CREFFT ADFER IAITH  
Blwyddyn Academaidd 2000/2001  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Ms Felicity Roberts  
Semester Semester 1 (Dysgwyd dros 2 semester)  
Rhagofynion Cymraeg Lefel 1 (cyfartaledd o 40% rhwng y 4 modiwl) gydag o leiaf 50% yn y modiwlau iaith yn achos myfyrwyr ail iaith, CY10110 + CY10210 + CY10310 + CY10410 NEU CY10510 + CY10610 + CY10711 + CY10810  
Manylion y cyrsiau Darlith   11 Awr  
  Seminar   11 Awr lleiafswm o 11 awr  
Dulliau Asesu Arholiad   2 Awr   70%  
  Adroddiad Prosiect   4,000 o eiriau   30%  

Disgrifiad cryno
Modiwl yn ymwneud â'r amryfal agweddau sydd ynghlwm wrth yr ymgais i adfer y Gymraeg yn Nghymru a'i sefydlu fel iaith arferol o un pen i'r wlad i'r llall. Ymdrinnir a'r maes hwn yng nghyd-destun canghennau perthnasol o ddisgyblaeth ieithyddiaeth, megis y ddisgyblaeth newydd a elwir yn Gynllunio Ieithyddol. Gweithir o fewn strategaeth a rennir o dan dri phennawd:

1. Marchnata iaith a denu pobl ati
2. Cyflwyno iaith a'i dysgu yn uniongyrchol i eraill
3. Ehangu parthau'r iaith a hyrwyddo'r defnydd ohoni gan unigolion a sefydiadau.