Cod y Modiwl DA10210  
Teitl y Modiwl CEFN GWLAD A'I PHOBL  
Blwyddyn Academaidd 2000/2001  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Dr Rhys Jones  
Semester Semester 2  
Rhagofynion Fel arfer, Daearyddiaeth Safon Uwch/Safon Uwch Atodol  
Elfennau Anghymharus GG10210  
Manylion y cyrsiau Darlith   20 Awr  
Dulliau Asesu Arholiad   2 Awr   80%  
  Traethawd     20%  

Disgrifiad cryno
Bwriad y modiwl yma yw cyflwyno myfyrwyr i ddaearyddiaeth wledig trwy gyfrwng arolwg eang o faterion sydd yn ymwneud a phobl a chefn gwlad. Bydd y modiwl yn caniatau myfyrwyr i ddatblygu dealltwriaeth o gefn gwlad fel amgylchfyd cymhleth a deinamig, gan ddefnyddio ymdriniaethau damcaniaethol ac empirig. Cyflwynir myfyrwyr i nifer o ffynonellau a dulliau ar gyfer astudio ardaloedd gwledig o bersbectif daearyddol.