Cod y Modiwl DD10120  
Teitl y Modiwl CYFLWYNIAD I ASTUDIAETHAU THEATR 1  
Blwyddyn Academaidd 2000/2001  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Mrs Anwen Jones  
Semester Semester 1  
Staff Eraill sy'n Cyfrannu Mr Graham Laker  
Manylion y cyrsiau Darlith   20 Awr  
  Seminarau / Tiwtorialau   10 Awr  
Dulliau Asesu Arholiad   2 Awr   50%  
  Traethawd   2,500 o eiriau   20%  
  Sgript ffilm   2 sylwebaeth ddramatic (1,500 o eiriau yn un)   30%  

Disgrifiad cryno
Yr amcan fydd diffinio theatr a'r testun theatraidd gan ganolbwyntio ar dechnegau dehongli a chan ddatblygu gallu myfyrwyr i ddadansoddi testunau unigol. Astudir y ddrama Roegaidd hyd at yr anterliwt yng Nghymru yn y ddeunawfed ganrif.