Cod y Modiwl DD10420  
Teitl y Modiwl PERFFORMIO:Y CYNHYRCHIAD FEL DIGWYDDIAD THEATRAIDD 2  
Blwyddyn Academaidd 2000/2001  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Ms Lisa Lewis  
Semester Semester 2  
Rhagofynion DD10120 , DD10320  
Cyd-Ofynion DD10320  
Manylion y cyrsiau   11 Awr 11 x 2 awr + Cyfraniad i gynhyrchiad adrannol (perfformio neu ddylunio neu rheoli llwyfan)  
Dulliau Asesu Cyflwyniad gr p   Cyfraniad i gynhyrchiad adrannol   60%  
  Adroddiad   Dyddlyfr ysgrifenedig   30%  
  Cyflwyniad   Rhaglen hunan-ymwybyddiaeth   10%  

Disgrifiad cryno
Yn y modiwl hwn bydd myfyrwyr yn cael cyfle i archwilio gwahanol agweddau ar y cynhyrchiad theatraidd, gan arsylwi ar y ffordd y dehonglir dramataidd penodol ar gyfer ei berfformio mewn man chwarae. Bydd cyfle i fyfyrwyr greu prosiect ymarferol, gan archwilio agweddau neilltuol ar greu gwaith theatr.