Cod y Modiwl DD21520  
Teitl y Modiwl CYFLWYNIAD I BERFFORMIO  
Blwyddyn Academaidd 2000/2001  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Mr Thomas Owen  
Semester Semester 2  
Rhagofynion DD10120 , DD10320  
Manylion y cyrsiau   8 Awr 8 x 2 awr + cynhyrchiad (tua 120 awr)  
Dulliau Asesu Asesu perfformiad   DATBLYGIAD A CHYFRANIAD I'R BROSES YMARFER A PHERFFORMIO   70%  
  Adroddiad Ymarferol   NODIADAU YMARFER AC YMCHWIL   30%  

Disgrifiad cryno
Yn y modiwl hwn cyflwynir rhai o brif sgiliau perfformio drwy gyfrwng gwaith ymarferol gan ganolbwyntio ar elfennau sylfaenol megis corff yr actor, perthynas y corff a'r gofod, symbylu a sianelu emosiwn, ffocysu, canolbwyntio a defnyddio'r dychymyg yn gorfforol a meddyliol.

Bydd y dosbarthiadau dwy awr wythnosol rhwng dechrau'r Semester a Gwyliau'r Pasg yn cael eu defnyddio i baratoi ar gyfer dangosiad ymarferol. Bydd y sesiynau rhagarweiniol yn ymchwilio i wahanol dechnegau a methodolegau ymarfer a dulliau acito trwy gyfeirio at amrywiaeth o destunau enghreifftiol o wahanol gyfnodau.

Rhestr Ddarllen
Llyfr
** Hanfodol
Mitter, Shomit. (1992) Systems of Rehearsal. Routledge
Moore, Sonia. (1974) The Stanislavsky System. Viking Press
Grotowski, Jerzy. (1975) Towards a Poor Theatre. Methuen
Barba, Eugenio & Savarese, Nicola. (1991) Theatre Anthropology: The Secret Art of the Performer. Routledge/CPR