Cod y Modiwl DD23310  
Teitl y Modiwl CYFLWYNIAD I DDYLINIO  
Blwyddyn Academaidd 2000/2001  
Semester Semester 2  
Rhagofynion DD10120 , DD10320  
Manylion y cyrsiau Darlith   6 Awr 6 x 2 awr  
    4 Awr 4 x 2 awr - Ymweliadau a'r theatr  
Dulliau Asesu Traethawd   TRAETHAWD (2500)   70%  
  Gwaith ymarferol   ASEINIAD YMARFEROL   30%  

Disgrifiad cryno
Ffurfiwyd y modiwl hwn yn arbennig fyfyrwyr cyfrwng Cymraeg fel cyflwyniad i theori dylunio Set a Gwisgoedd a Goleuo a Sain. Yn ystod y darlithoedd fe'ch cyflwynir i egwyddorion sylfaenol y grefft o ddylunio ar gyfer theatr a pherfformio, a bydd cyfle hefyd i chi gyfrannu at sesiynau gweithdy er mwyn datblygu'ch dealltwriaeth o'r egwyddorion hynny ac ymestyn eich sgiliau ymarferol.

Rhestr Ddarllen
Llyfr
GWELER Y LLAWLYFR.