Cod y Modiwl DD30120  
Teitl y Modiwl DADANSODDI THEATR: STRWYTHUR A THESTUN  
Blwyddyn Academaidd 2000/2001  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Mrs Anwen Jones  
Semester Semester 1  
Staff Eraill sy'n Cyfrannu Ms Lisa Lewis  
Rhagofynion DD10120 , DD10320  
Manylion y cyrsiau Darlith   10 Awr 10 x 2 awr  
  Seminarau / Tiwtorialau   6 Awr 6 x 1 awr  
Dulliau Asesu Arholiad   2 Awr   50%  
  Traethawd   TRAETHAWD 2000   25%  
  Traethawd   TRAETHAWD 2000   25%  

Disgrifiad cryno
Yn y modiwl hwn, fe'ch cyflwynir i rai o brif ddramau y theatr fodern Ewropeaidd, ac i dechnegau dadansoddi sy'n gymwys ar gyfer gosod y testunau hynny yn eu cyd-destun priodol.

Rhestr Ddarllen
Llyfr
** Hanfodol
Szondi. (1987) The Theory of the Modern Drama. Minnesota
Pfister. (1988) The Theory and Analysis of Drama. Prifysgol Caergrawnt