Cod y Modiwl DD30220  
Teitl y Modiwl DADANSODDI CYNHYRCHIAD  
Blwyddyn Academaidd 2000/2001  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Ms Lisa Lewis  
Semester Semester 2 (Dysgwyd dros 2 semester)  
Staff Eraill sy'n Cyfrannu Ms Lisa Lewis, Mr Graham Laker  
Rhagofynion DD10120 , DD10320  
Manylion y cyrsiau Darlith   10 Awr 10 x 1 awr  
  Seminarau / Tiwtorialau   5 Awr 5 x 1 awr  
    8 Awr 8 x 3 awr ymweliad a'r theatr  
Dulliau Asesu Arholiad   2 Awr ARHOLIAD (2 AWR)   50%  
  Sylwebaeth lafar   SYLWEBAETH 1 (1500)   25%  
  Sylwebaeth lafar   SYLWEBAETH 2 (1500)   25%  

Disgrifiad cryno
Yn y modiwl byddwch yn archwilio'r cynhyrchiad fel cyfanwaith theatraidd, gan sylwi ar yr elfennau hynny sy'n dod at ei gilydd i roi ansawdd ac ystyr arbennig i'r cyfan. Byddwch yn mynychu perfformiadau o destunau theatraidd priodol. Mae'n debygol y bydd rhyw gyfran o'r modiwl hwn yn canolbwyntio ar gynhyrchiadau yr RSC yn Stratford, a chyfran arall yn canolbwyntio ar gynhyrchiadau a gyflwynir yn lleol.

Rhestr Ddarllen
Llyfr
** Hanfodol
Beckerman, Bernard. (1992) Theatrical Presentation. Routledge
Bennet, Susan. (1990) Theatre Audiences. Routledge
Esslin, Martin. (1987) The Field of Drama. Methuen
Hilton, Julian (ed.). (1993) New Directions in Theatre. Macmillan