Cod y Modiwl DD30310  
Teitl y Modiwl THEATR A CHYMDEITHAS  
Blwyddyn Academaidd 2000/2001  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Mr Thomas Owen  
Semester Semester 2  
Staff Eraill sy'n Cyfrannu Mr Thomas Owen  
Rhagofynion DD10120 , DD10320  
Manylion y cyrsiau Darlith   10 Awr 10 x 1.5 awr  
Dulliau Asesu Arholiad   1.5 Awr Arholiad 1.5 awr rhaghysbysedig   50%  
  Traethawd   Treaethawd (2,500 o eiriau) i'w cwblhau erbyn diwedd y semester   35%  
  Cyflwyniad   Cyflwyniad seminar   15%  

Disgrifiad cryno
Yn y modiwl hwn, byddwch yn archwilio'r berthynas rhwng theatr a chymdeithas o sawl ongl, gan ddyfalu a damcaniaethu ynghylch effeithiau a chanlyniadau posibl y berthynas honno. Bydd seminarau'r modiwl yn cyfeirio ar waith nifer o artistiaid a theoryddion sydd wedi cyflwyno disgrifiad a dadansoddiad arbennig o'r berthynas rhwng theatr a'i chymdeithas, ac wrth astudio'u gwaith hwn byddwn yn ystyried materion megis y cysyniad o theatr fel cyfrwng addysgu, theatr genedlaethol, sensoriaeth, anthropoleg y theatr ayb.

Rhestr Ddarllen
Llyfr
** Hanfodol
McGrath, John. (1981) A Good Night Out. Eyre Methuen
Boal, Augusto. (1994) The Rainbow of Desires. Routledge
Schneider, Rebecca. (1997) The Explicit Body in Performance. Routledge
Barba Eugenio. (1995) The Paper Canoe. Routledge