Cod y Modiwl DD30620  
Teitl y Modiwl THEATR CYMRU  
Blwyddyn Academaidd 2000/2001  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Mr Thomas Owen  
Semester Semester 1  
Staff Eraill sy'n Cyfrannu Mrs Anwen Jones, Y Athro Ioan Williams  
Rhagofynion DD10120 , DD10320  
Manylion y cyrsiau Darlith   10 Awr 11 x 2 awr  
Dulliau Asesu Arholiad   2 Awr ARHOLIAD (2 AWR)   60%  
  Traethawd   TRAETHAWD (2500)   40%  

Disgrifiad cryno
Yn y modiwl hwn, astudir dramau o 1913 i'r presennol yng nghyd-destun ein gorolwg o ddatblygiad y Theatr Gymraeg yn y ganrif hon. Edrychir ar dwf y mudiad drama ar droad y ganrif ac ar ddylanwad Ibsen a'i ddilynwyr ar ffurf a chynnwys y ddrama gegin Gymraeg. Ystyrir i ba raddau y datblygwyd ac y gwyrwyd y 'traddodiad' Ibsenaidd cynnar gan rai o'r dramodwyr amlycaf a ddaeth wedi hynny, gan gynnwys Saunders Lewis, John Gwilym Jones, Gwenlyn Parry, Wil Sam a Meic Povey.

Rhestr Ddarllen
Llyfr
** Hanfodol
GRUFFYDD, W.J.. Beddau'r Proffwydi. Ar gael o'r Adran
LEWIS, Saunders. (1980) Siwan. Christopher Davies
LEWIS, Saunders. (1977) Esther. Llyfrau'r Dryw
JONES, John Gwilym. (1979) Ac Eto Nid Myfi. Gwasg Gee
JONES, John Gwilym. (1979) Yr Adduned. Gwasg Gomer
PARRY, Gwenlyn. (1979) Y Twr. Gwasg Gomer
JONES, W.S.. (1988) Bobi a Sami. Gwasg Carreg Gwalch
THEATR BARA CAWS. (1995) Bargen. Gwasg Carreg Gwalch
POVEY, Meic. (1995) Perthyn. Gwasg Carreg Gwalch