Cod y Modiwl DD31020  
Teitl y Modiwl THEATR Y GORLLEWIN: PRYDAIN AC IWERDDON  
Blwyddyn Academaidd 2000/2001  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Mr Thomas Owen  
Semester Semester 2  
Staff Eraill sy'n Cyfrannu Mr Thomas Owen, Mrs Anwen Jones  
Rhagofynion DD10120 , DD10320  
Manylion y cyrsiau Darlith   10 Awr 11 x 2 awr  
Dulliau Asesu Arholiad   2 Awr ARHOLIAD (2 AWR)   60%  
  Traethawd   TRAETHAWD (3000)   40%  

Disgrifiad cryno
Yn y modiwl hwn bydd myfyrwyr yn astudio agwedau ar y theatr ym Mhrydain ac Iwerddon dros gyfnod eang iawn, fel modd o archwilio'r newid sylweddol a welwyd yn theatr a llenyddiaeth ddramataidd y naill wlad a'r llall yn ystod yr Ugeinfed ganrif. Astudir y patrymau cymdeithasol a ffurfiodd theatr a drama y gwledydd o dan sylw.

Rhestr Ddarllen
Llyfr
** Hanfodol
Shaw. (1964) Heartbreak House. Penguin
Osborne, John. (1960) Look Back in Anger. Faber
Churchill, Caryl. (1989) Cloud Nine. Nick Hearn
Barker, Howard. (1985) The Castle. John Calder