Cod y Modiwl DD31620  
Teitl y Modiwl PERFFORMIO 1  
Blwyddyn Academaidd 2000/2001  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Mr Graham Laker  
Semester Semester 2  
Staff Eraill sy'n Cyfrannu Mr Graham Laker  
Rhagofynion DD10120 , DD10320  
Cyd-Ofynion DD21520  
Manylion y cyrsiau Seminarau / Tiwtorialau   8 Awr  
    8 Awr 8 x 2 awr + tua 120 awr cyswllt  
Dulliau Asesu Adroddiad Ymarferol   Cyfraniad i'r broses ymarfer (yn cynnwys nodiadau gweithdy)   70%  
  Asesu perfformiad   Cyfraniad i'r broses ymarfer a pherfformio   30%  

Disgrifiad cryno
Yn y modiwl hwn bydd myfyrwyr yn cael cyfle i gyflwyno cynhyrchiad theatraidd gerbron cynulleidfa gyhoeddus. Pwysleisir cydweithrediad y grwp yn y modiwl hwn, a chyflwynir technegau neilltuol yn ymwneud a chyd-gyflwyno gwaith ymarferol.

Disgwylir i fyfyrwyr gymryd y cyfrifoldeb dros eu gwaith creadigol eu hunain, gan fod yn atebol i aelodau eraill ygrwp creu a chyd-drafod eu gwaith yn fanwl.

Yn yr wyth sesiwn dwy awr wythnosol, byddwch yn ymchwilio i'r technegau a'r methodolegau a ddefnyddir yn y cynhyrchiad ac yn datblygu'r technegau hynny.

Rhestr Ddarllen
Llyfr
** Hanfodol
CHEKOV, Michael. (1953) To the Actor, on the Technique of Acting. Harper
GORDON, Mel. (1987) The Stanislavsky Technique: Russia. A Workbook for Actors. Applause
ZARRILI, Philip B.. (1994) Acting (Re)Considered: Theories and Practices. Routledge