Cod y Modiwl DD31720  
Teitl y Modiwl PERFFORMIO 2  
Blwyddyn Academaidd 2000/2001  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Ms Lisa Lewis  
Semester Semester 2  
Rhagofynion DD10120 , DD10320  
Cyd-Ofynion DD21520 , DD31620  
Manylion y cyrsiau   5 Awr 8 x 2 awr + tua 120 awr cyswyllt  
Dulliau Asesu Cyflwyniad   Chyfraniad i'r broses ymarfer a pherfformio   70%  
  Adroddiad Ymarferol   Nodiadau ymarfer ac ymchwil   30%  

Disgrifiad cryno
Yn y modiwl hwn rhoddir y cyfle i chi ymarfer eich arbenigedd yn y maes perfformio i lefel ddatblygiedig. Canolbwyntir ar waith unigol yn y modiwl hwn, gan roi cyfle i chi greu sgor perfformio manwl, a chymeriad cymhleth, yn seiliedig ar fethodau neilltuol. Archwilir y cysyniad o destun yng ngwaith y perfformiwr ac asesir y berthynas rhwng testun y ddrama, testun y perfformiwr a thesturn yn perfformiad.

Rhestr Ddarllen
Llyfr
** Hanfodol
LABAN, RUDOLPH. (1960) The Mastery of Movement. Macdonald and Evans
MANDERINO, Ned. (1989) The Transpersonal Actor: The Whole Person in Acting. Manderino
LINKLATER, Kristin. (1976) Freeing the Natural Voice. Drama Book Publishers