Cod y Modiwl DD32920  
Teitl y Modiwl THEORI CYFARWYDDO  
Blwyddyn Academaidd 2000/2001  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Ms Lisa Lewis  
Semester Semester 1  
Rhagofynion DD10120 , DD10320  
Manylion y cyrsiau Darlith   11 Awr 10 x 1 awr darlith/seminar  
    10 Awr 10 x 2 awr gweithdy  
Dulliau Asesu Traethawd   TRAETHAWD (2500)   50%  
  Gwaith arddangosfa   ARDDANGOSIAD YMARFEROL   50%  

Disgrifiad cryno
Yn y modiwl hwn, fe gyflwynir rhai o egwyddorion sylfaenol y grefft o gyfarwyddo ar gyfer y theatr. Archwilir datblygiad a thwf y cysyniad o gyfarwyddo ar hyd yr ugeinfed ganrif gan ganolbwyntio ar ddulliau o ddarllen a dehongli drama ar gyfer perfformiad. Trafodir y berthynas rhwng y Cyfarwyddydd a'r Dylunydd, a threfnir sesiynau ymarferol pryd y gall myfyrwyr weithio ac arbrofi ar ddarnau o destunau wedi'u dethol o gyfnodau gwahanol.

Rhestr Ddarllen
Llyfr
** Hanfodol
BRADBY, David & WILLIAMS, David. (1988) Director's Theatre. Macmillan
COLE, Toby & CHINOY, Helen Kirch. (1976) Directors on Directing. Indianapolis
MILLER, J. (1986) Subsequent Performances. Faber
MITTER, S. (1992) Systems of Rehearsal. Routledge