Cod y Modiwl DD33120  
Teitl y Modiwl CYFANSODDI  
Blwyddyn Academaidd 2000/2001  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Mrs Anwen Jones  
Semester Semester 2 (Dysgwyd dros 2 semester)  
Rhagofynion DD10120  
Manylion y cyrsiau Darlith   10 Awr 10 x 2 awr  
Dulliau Asesu Asesu perfformiad   DARN 1 (20 MUNUD)   25%  
  Asesu perfformiad   DARN 2 (20 MUNUD)   25%  
  Asesu perfformiad   DARN 3 (20 MUNUD)   25%  
  Asesu perfformiad   DARN 4 (20 MUNUD)   25%  

Disgrifiad cryno
Yn y modiwl hwn, cyflwynir cyflwyniad i ysgrifennu drama ar gyfer y Theatr a'r Teledu drwy gyfrwng seminrau a gweithdai sgriptio.