Cod y Modiwl DD33410  
Teitl y Modiwl DADANSODDI PERFFORMIO  
Blwyddyn Academaidd 2000/2001  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Mr Thomas Owen  
Semester Semester 1  
Staff Eraill sy'n Cyfrannu Y Athro Mike Pearson  
Rhagofynion DD10120 , DD10320  
Manylion y cyrsiau Darlith   10 Awr 10 x 1 awr  
    3 Awr 3 x 3 awr  
Dulliau Asesu Sylwebaeth lafar   SYLWEBAETH (3000)   50%  
  Cyflwyniad gr p   CYFLWYNIAD YMARFEROL (30 MUN)   50%  

Disgrifiad cryno
Yn y modiwl hwn fe'ch cyflwynir i theori Perfformio, ac i'r broses o ddyfeisio a dogfennu gwaith grwp. Fe fydd y darlithoedd, a draddodir yn ystod pum wythnos cyntaf y cwrs, yn dadansoddi'r syniad o berfformio, ac yn ystyried pa rol yn union sydd i berfformio mewn cyflwyniad theatraidd yn ogystal ag mewn nifer o ddulliau perfformiadol eraill nad ydynt o reidrwydd yn theatraidd eu naws. Ochr yn ochr a'r darlithoedd hyn, fe gyflwynir cyfres o ddosbarthiadau ymarferol lle byddwch yn datblygu 'geirfa' gorfforol a fydd o ddefnydd wrth gyflwyno prosiect, yn arferol ar ddiwedd y semester.

Rhestr Ddarllen
Llyfr
** Hanfodol
Schechner, R. (1988) Performance Theory. Routledge
Esslin, M. (1976) Artaud. Fontana
Pearson, M & Thomas, J. (1994) Theatre/Archaeology. The Drama Review
Kumiega, J. (1985) The Theatre of Grotowski. Methuen