Cod y Modiwl EW10110  
Teitl y Modiwl INTEGREIDDIAD EWROP  
Blwyddyn Academaidd 2000/2001  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Dr Roger Scully  
Semester Semester 2  
Staff Eraill sy'n Cyfrannu Dr Siobhan Harty  
Elfennau Anghymharus EU10110  
Manylion y cyrsiau Seminar   5 Awr Nifer y seminarau - 5 x 1 awr (yn Gymraeg)  
  Darlith   18 Awr Nifer y darlithiau - 18 x 1 awr (yn Saesneg)  
Dulliau Asesu Arholiad   2 Awr   70%  
  Traethawd   1 x traethawd 1,500 o eiriau   30%  

Disgrifiad cryno
Mae'r modiwl yn cynnig cyflwyniad i hanes a natur integreiddiad.

Gan ddechrau a brasolwg ar ddatblygiadau gwleidyddol perthnasol yng Ngorllewin Ewrop, bydd darlithiau a seminarau'n canolbwyntio ar esblygiad strwythurau integreiddio yn Ewrop. Rhoddir y sylw pennaf i strwythur sefydliadau yr Undeb Ewropeaidd, ei broses llunio penderfyniadau, a'i gysylltiadau allanol.

Elfennau anghymharus EU10110

Amcanion
Nod y modiwl yw i fyfyrwyr ymgyfarwyddo a nodweddion sefydliadol Ewrop, astudio nodweddion integreiddiad Ewropeaidd, ac ystyried rhagolygon yr Undeb Ewropeaidd yn y dyfodol.

Rhestr Ddarllen
Llyfr
D Dinan. Evan Closer Union: An Introduction to the European Community, 2nd ed. Macmillan 1999
J McConnick. Understand the European Union. Macmillan, 1999