Cod y Modiwl FT20220  
Teitl y Modiwl YSGRIFENNU AR GYFER SGRIN A THELEDU  
Blwyddyn Academaidd 2000/2001  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Carol Byrne Jones  
Semester Semester 2 (Dysgwyd dros 2 semester)  
Rhagofynion FT10210 , FT10410 , FT10320 neu FT10510  
Cyd-Ofynion FT30320  
Elfennau Anghymharus TF30220  
Manylion y cyrsiau Darlith   6 Awr  
  Seminarau / Tiwtorialau   6 Awr  
    Sesiynau gwylio  
Dulliau Asesu Sgript / tap   Ffolio o ymarferiadau sgriptio   100%  

Disgrifiad cryno
Mae'r modiwl hwn yn cylwyno myfyrwyr i'r grefft o ysgrifennu ar gyfer y sgrin neu'r teledu. Canolbwyntir ar greu ffuglen yn hytrach na rhaglenni dogfen. Yn ystod all hanner y modiwl, fe fydd pob myfyriwr/wraig yn mynd ati i ysgrifennu sgript byr ac yna edrychir ar y sgript o safbwynt ei ddehongli fel naratif ffilm neu fideo.