Cod y Modiwl FT30720  
Teitl y Modiwl DADANSODDI A DEHONGLI FFILM  
Blwyddyn Academaidd 2000/2001  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Y Athro Ioan Williams  
Semester Semester 2  
Rhagofynion FT10210 , FT10410  
Elfennau Anghymharus TF30720  
Manylion y cyrsiau Darlith   11 Awr  
  Seminarau / Tiwtorialau   11 Awr  
    Sesiynau gwylio  

Disgrifiad cryno
Prif fwriad y modiwl hwn yw i ddatblygu dull o werthfawrogi ffilm trwy astudio ffilmiau unigol yng nghyd-destun trafodaeth ar y ffactorau sy'n effeithio ar y ffordd y mae'r gynulleidfa yn eu gweld. Rhennir y deunydd i bump rhan: cyflwyniad, unedau ar arddull, genre a dull, ac yna diweddgio. Ymhlith y ffilmiau a astudir y mae Casablanca, The Graduate ac Alien.