Cod y Modiwl FT31420  
Teitl y Modiwl YMCHWIL CYNHYRCHIAD  
Blwyddyn Academaidd 2000/2001  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Mr James Medhurst  
Semester Semester 1 (Dysgwyd dros 2 semester)  
Staff Eraill sy'n Cyfrannu Mr James Medhurst, J Jones  
Rhagofynion FT10210 , FT10410  
Elfennau Anghymharus TF31420  
Manylion y cyrsiau Darlith   11 Awr  
    4 Awr 4 x 2 awr  
Dulliau Asesu Cyflwyniad   Pecyn Briffio   70%  
  Cyflwyniad   Briff Rhaglen   30%  

Disgrifiad cryno
Mae'r modiwl hwn yn cynnig sgiliau ymchwil effeithiol i'r rheini sydd a diddordeb mewn gweithio fel ymchwilwyr yn y byd ffilm a/neu teledu. Fe fydd y modiwl yn trafod strategaethau ymchwil effeithiol, ffynonellau gwybodaeth a gynigir gan lyfrgelloedd ac archifau, ac hefyd yn ystyried cryfderau a gwendidau ffynonellau electronig megis y Rhyngrwyd (Internet).