Cod y Modiwl GB33710  
Teitl y Modiwl Y FASNACH LYFRAU GYMRAEG GYFOES  
Blwyddyn Academaidd 2000/2001  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Mr Gwilym Huws  
Semester Semester 2  
Staff Eraill sy'n Cyfrannu Mr Rheinallt Llwyd  
Manylion y cyrsiau Darlith   12 Awr  
  Seminarau / Tiwtorialau   6 Awr  
Dulliau Asesu Arholiad   1.5 Awr   50%  
  Traethawd   2,000 o eiriau   50%  

Disgrifiad cryno
Mae'r cwrs yn edrych ar swyddogaethau ac arwyddoedd gwahanol elfennau'r fasnach lyfrau a'r cyfyngiadau sydd arnynt ynghyd a'r berthynas sy'n bodoli rhwng y fasnach lyfrau a gallu'r llyfrgellydd i ddarparu gwasanaeth i'r defnyddwyr. Gan fod natur y fasnach lyfrau Gymraeg a'r peirianwaith i'w chynnal mor gwbl wahanol i'r hyn sydd i'w weld yng ngweddill Prydain mae'r cwrs yn canolbwyntio ar y sefyllfa yma.