Cod y Modiwl GB33820  
Teitl y Modiwl HANES LLEOL YNG NGHYMRU:FFYNONELLAU A GWASANAETHAU  
Blwyddyn Academaidd 2000/2001  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Mr Rheinallt Llwyd  
Semester Semester 2  
Staff Eraill sy'n Cyfrannu Y Athro Hywel Roberts  
Elfennau Anghymharus IL33920  
Manylion y cyrsiau Darlith   18 Awr  
  Seminarau / Tiwtorialau   6 Awr  
Dulliau Asesu Arholiad   1.5 Awr   40%  
  Cyflwyniad seminar     10%  
  Gwaith prosiect   1 cywaith oddeutu 3,000 o eiriau   50%  

Disgrifiad cryno
Ystyrir yn feirniadol swyddogaeth ac arwyddocad hanes lleol yng Nghymru ynghyd a'r nifer cynyddol o ffynonellau sydd ar gael i ddehongli astudiaethau lleol. Edrychir hefyn ar natur y casgliadau a geir mewn llyfrgelloedd, amgueddfeydd, archifdai sirol, etc.