Cod y Modiwl GC10310  
Teitl y Modiwl CYFLWYNIAD I ASTUDIAETHAU CELTAIDD  
Blwyddyn Academaidd 2000/2001  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Y Athro Patrick Sims-Williams  
Semester Intended For Use In Future Years  
Next year offered N/A  
Next semester offered N/A  
Staff Eraill sy'n Cyfrannu Dr Mary Constantine, Morfudd Owen  
Manylion y cyrsiau Darlith   22 Awr  
  Seminarau / Tiwtorialau   I'w trefnu  
Dulliau Asesu Arholiad   2 Awr   75%  
  Traethawd   Dau draethawd (c. 1,500 o eiriau yr un) - 10% + 15% (Ceir yr arholiad ar ddiwedd Semester 2)    

Disgrifiad cryno
Pynciau eang eu hapel mewn iaith, llen, hanes, anthropoleg gymdeithasol, celf etc. Datblygiad ystyr y termau "Celteg" a "Celtaidd"; disgrifiadau o'r "Celtiaid" ar hyd y canrifoedd; arysgrifau; paganiaeth a Christnogaeth; llafar a llen; swyddogaeth barddoniaeth a chwedlau; cymariaethau rhwng llenyddiaeth Gymraeg a llenyddiaeth Wyddeleg.