Cod y Modiwl GW30520  
Teitl y Modiwl GWLEIDYDDIAETH SENEDDOL  
Blwyddyn Academaidd 2000/2001  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Dr Roger Scully  
Semester Intended For Use In Future Years  
Next year offered N/A  
Next semester offered N/A  
Manylion y cyrsiau Darlith   11 Awr 11 x 1 awr (yn saesneg)  
  Seminar   8 Awr 8 x 1 awr (yn gymraeg)  
Dulliau Asesu Arholiad   2 Awr 1 arholiad 2 awr   70%  
  Traethawd   1 traethawd 2,000 o eiriau   30%  

Amcanion
Erbyn diwedd y modiwl bydd myfyrwyr:

Yn medru deall amrywiaeth o safbwyntiau gwleidyddol ar bwnc y modiwl
Yn meddu ar wybodaeth fanwl am sawl senedd bwysig
Wedi gwella eu sgiliau sylfaenol i ymchwil, ysgrifennu, dadansoddi a chyflwyno
Yn deall rol sefydliadau seneddol mewn cyfundrefnau gwleidyddol democrataidd.

10 credydau ECTS

Nod
Bydd y modiwl hwn yn ymwneud a deall rol datblygol seneddau mewn gwleidyddiaeth ddemocrataidd fodern. Bydd hyn yn golygu astudio nifer o seneddau (a sylw arbennig i San Steffan, y Senedd Ewropeaidd, Senedd yr Alban a Chynulliad Cymru). Bydd hefyd yn cynnwys safbwynt amryw ddamcaniaethau ar sut mae senedd yn gweithredu?n fewnol a?i pherthynas a?r gyfundrefn wleidyddol ehangach. Bydd y modiwl yn cynnwys her i fyfyrwyr feddwl am rol seneddau o blaid sefydlogrwydd a/neu newid gwleidyddol.

Disgrifiad cryno