Cod y Modiwl GW31520  
Teitl y Modiwl GWLEIDYDDIAETH RHYNGWLADOL YR AMGYLCHEDD  
Blwyddyn Academaidd 2000/2001  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Mr Rowland Maddock  
Semester Intended For Use In Future Years  
Next year offered N/A  
Next semester offered N/A  
Manylion y cyrsiau Darlith   12 Awr 12 x 1 awr Nifer darlithiau (yn Saesneg)  
  Seminar   8 Awr 8 x 1 awr Seminarau (yn Gymraeg)  
Dulliau Asesu Arholiad   2 Awr 1 arholiad 2 awr   70%  
  Traethawd   1 traethawd 2,000 o eiriau   30%  

Disgrifiad cryno
Mae'r amgylchedd erbyn hyn ar yr agenda wleidyddol ryngwladol. Oherwydd cysylltiadau di-rif a chyd-ddibyniaeth ecolegol mae'n eglur fod yn rhaid delio a phroblemau amgylcheddol ar raddfa ryngwladol, os nad yn fyd-eang. Mae ymchwilio i?r amgylchfyd ar lefel fyd-eang yn amlygu problemau sydd ynghlwm wrth sicrhau cydweithio ryngwladol mewn byd lle mae gwledydd yn sofran. Mewn rhai agweddau mae'r amgylchedd yn unigryw, ond mae hefyd yn rhannu nodweddion strwythurol eraill economi gwleidyddol megis lles dynol a diogelwch. Ar ol trafod pedair trafodaeth ecolegol wleidyddol, mae'r modiwl yn ystyried tebygolrwydd sicrhau cydweithio gydwladol. Mae'r modiwl yn cymharu profiadau a syniadaeth y "De" a'r "Gogledd" ac yn ymchwilio yn fanwl i enghreifftiau o ddifrodi natur yn y byd cyfoes, sef newid ar yr hinsawdd a cholli rhywogaethau biolegol. Mae'r modiwl hefyd yn ymdrin a swyddogaeth a dyfodol y wladwriaeth yng ngwleidyddiaeth ryngwladol yr amgylchedd.

Nod

Prif amcan y modiwl yw eich galluogi i ymgorffori yr amgylchedd o fewn corpws damcaniaethau a gweithrediant gwleidyddiaeth ryngwladol

Amcanion
Ar diwedd y modiwl byddwch yn medru:

10 credydau ECTS

Rhestr Ddarllen
Llyfr
** Testun A Argymhellwyd
J Dryzek. The Politics of the Earth.
G Porter and J Brown. Global Environment Politics.