Cod y Modiwl GW32220  
Teitl y Modiwl DAMCANIAETHAU GWLEIDYDDIAETH FODERN  
Blwyddyn Academaidd 2000/2001  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Y Athro Howard Williams  
Semester Intended For Use In Future Years  
Next year offered N/A  
Next semester offered N/A  
Manylion y cyrsiau Darlith   11 Awr 11 x 1 awr Nifer y Darlithiau (yn Saesneg)-  
  Seminarau / Tiwtorialau   11 Awr 11 x 2 awr (Seminarau yn Gymraeg)  
Dulliau Asesu Arholiad   2 Awr 1 x arholiad 2 awr   70%  
  Traethawd   2 x traethawd 1,500 - 2,000 o eiriau   30%  

Disgrifiad cryno
Trafodaeth ar y cysyniad o ideoleg, a dadansoddiad manwl o ideolegau penodol, megis rhyddfrydiaeth, ceidwadaeth, sosialaeth, ac anarchiaeth.

Nod
Amcanion y cwrs hwn yw cyflwyno i'r myfyrwyr sut y defnyddir ac y cloriennir yn feirniadol rai o brif destunau syniadaeth wleidyddol yn y cyfnod modern diweddar. Gwneir hynny trwy astudio problem ideoleg a thrwy ymchwilio i nifer pendant o ideolegau megis rhyddfrydiaeth, cenedlaetholdeb, ceidwadaeth, ffasgaeth, sosialaeth ac anarchiaeth.

Amcanion
Sicrhau bod y myfyrwyr:

10 credydau ECTS

Rhestr Ddarllen
Llyfr
** Testun A Argymhellwyd
A Vincent. Modern Political Ideologies.
B Goodwin. Using Political Ideas.