Cod y Modiwl GW32420  
Teitl y Modiwl SYNIADAETH WLEIDYDDOL YN YR UGAINFED GANRIF  
Blwyddyn Academaidd 2000/2001  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Y Athro Howard Williams  
Semester Intended For Use In Future Years  
Next year offered N/A  
Next semester offered N/A  
Manylion y cyrsiau Seminar   11 Awr Nifer y Seminarau (yn Gymraeg) 11x2  
Dulliau Asesu Traethawd   2 traethawd 3,000 o eiriau 50% yr un   100%  

Nod
Cyflwyno syniadaeth dau o'r meddylwyr diweddar mwyaf dylanwadol : John Rawls a Juergen Habermas

Amcanion
Meithrin dealltwriaeth eglur o brif syniadau'r ddau feddyliwr a'u perthnasedd i gymdeithas gyfoes. Dylid mynegi'r ddealltwriaeth hon trwy afael sicr ar y cysyniadau canlynol: cysyniadau Rawls o gydraddoldeb, rhyddid a chyfiawnder dosbarthol; cysyniadau Habermas o'r sffer gyhoeddus, democratiaeth, gwladgarwch cyfansoddiadol a hunaniaeth ol-genedlaethol.

Cynnwys
Habermas ac Ysgol Frankfurt (1)
Habermas a Gwleidyddiaeth yr Almaen (2)

Cysyniad Habermas o'r sffer gyhoeddus (1)
Y syniad o foeseg disgwrs (1)
A Theory of Justice Rawls - egwyddor gwahaniaeth a llen anwybodaeth (2)
Rhyddfrydiaeth Wleidyddol a gwleidyddiaeth yr Unol Daleithiau (2)
`Cyfraith pobloedd? - cyfiawnder rhyngwladol (10
Cymharu Rawls a Habermas - adolygu a chasgliad (1)

10 credydau ECTS

Rhestr Ddarllen
Llyfr
** Testun A Argymhellwyd
K Baynes. The Normative Grounds of Social Criticism.
J Rawls. Theory of Justice.