Cod y Modiwl GW32820  
Teitl y Modiwl PAPUR YMCHWIL: GWLEIDYDDIAETH CYMRU GYFOES  
Blwyddyn Academaidd 2000/2001  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Mr Dafydd Trystan  
Semester Semester 1  
Dulliau Asesu Traethawd   Disgwylir i fyfyrwyr gyflwyno traethawd rhwng 6,500 a 7,500 o eiriau   100%  

Disgrifiad cryno
Mae'r cwrs hon y cynnig cyfle i baratoi traethawd estynedig ar unrhyw destun sy'n ymwneud a gwleidyddiaeth Cymru o ddewis y myfyriwr. Rhaid cytuno ar y testun gyda cyd-gysylltydd y modiwl, cynnigir gwybodaeth ynglyn a chynnwys yr archif gwleidyddol Cymreig yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Yn ogystal, mae cyfle i ymgynghori a cydgysylltyd y modiwl wrth fynd ati i ymchwilio ac ysgrifennu'r traethawd.

Bydd bob myfyriwr yw gwneud cyflwyniad ar ei gwaith yn ystod y cwrs.

Amcanion
Bwriad y modiwl yw datblygu gwybodaeth arbennigol ynglyn a agwedd benodol o wleidyddiaeth Cymru gyfoes.

Nod
Yn sgil datblygu gwybodaeth arbennigol ynglyn a agwedd o wleidyddiaeth Cymru bydd myfyrwyr yn dod yn ymwybodol o ffynonellau yn ymwneud a'r pwnc ac hefyd yn hogi eu sgiliau ymchwil cyffredinol.

10 credydau ECTS

Blwyddyn Tri yn Unig