Cod y Modiwl GW32920  
Teitl y Modiwl DOSBARTH,CYMUNED A CHENEDL:SYNIADAETH WLEIDYDDOL GYMREIG  
Blwyddyn Academaidd 2000/2001  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Dr Richard Jones  
Semester Intended For Use In Future Years  
Next year offered N/A  
Next semester offered N/A  
Manylion y cyrsiau Darlith   14 Awr 14 x 1 awr  
  Seminar   5 Awr 5 x 2 awr  
Dulliau Asesu Arholiad   2 Awr 1 x Arholiad 2 awr   50%  
  Traethawd   1 x Traethawd 3,000 o eiriau   50%  

Amcanion
Bwriad y cwrs yw cyflwyno y prif ffrydau deallusol sydd wedi sbarduno gweithgaredd gwleidyddol yng Nghymru yn ystod y ganrif hon. Byddwn yn bwrw golwg ar y traddodiad Rhyddfrydol, y traddodiad Sosialaidd a'r traddodiad Genedlaethol gan drafod eu prif nodweddion syniadaethol a'u gosod yn eu cyd-destun cymdeithasol ehangach. Drwy'r cyfan fe fyddwn yn rhoi ystyriaeth i'r modd y mae'r traddodiadau yma wedi ymdrin a thri cysyniad gwleidyddol holl bwysig: dosbarth, cymuned a chenedl.

Mae'r modiwl wedi ei drefnu o amgylch astudiaeth o destunau arbennig - testunau sydd yn crynhoi corff o syniadau, neu a oedd eu hunain yn sbardun i weithgaredd gwleidyddol.

10 credydau ECTS

Nod
Mae amcanion y modiwlau yn rai cyffredinol ac arbennigol. Ymysg yr amcanion arbennigol, disgwylir y byddwch yn datblygu'r gallu i drafod y canlynol:

Rhestr Ddarllen
Llyfr
** Testun A Argymhellwyd
K O Morgan. Rebirth of a Nation: Wales 1880-1980.
D Hywel Davies. The Welsh Nationalist Party 1925-1945.