Cod y Modiwl GW33820  
Teitl y Modiwl GWLEIDYDDIAETH EWROPEAIDD  
Blwyddyn Academaidd 2000/2001  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Dr Roger Scully  
Semester Intended For Use In Future Years  
Next year offered N/A  
Next semester offered N/A  
Manylion y cyrsiau Darlith   10 Awr 10 x 1 awr Nifer y darlithiau (yn Saesneg)  
  Seminarau / Tiwtorialau   10 Awr 10 x 1 awr Seminarau (yn Gymraeg)  
Dulliau Asesu Arholiad   2 Awr 1 Arholiad 2 awr   70%  
  Traethawd   1 x Traethawd 2,000 o eiriau   30%  

Nod
Mae?r modiwl hwn yn cynnig golwg cynhwysfawr ar ddatblygiad gwleidyddiaeth Ewropeaidd gyfoes. Mae?n trafod twf yr Undeb Ewropeaidd ac yn ystyried fframwaith polis?au a sefydliadau?r Undeb Ewropeaidd sy?n parhau i ddatblygu. Mae?r modiwl hefyd yn astudio goblygiadau?r Undeb i wladwriaethau Ewrop ? y rhai sy?n aelodau o?r Undeb a?r rhai nad ydynt. Yn ogystal ceir golwg cymharol ar strwythurau?r sefydliadau a pholis?au mewnol ac allanol prif wledydd Ewrop.

Amcanion
Erbyn diwedd y modiwl bydd gan fyfyrwyr ymwybyddiaeth fanwl a beirniadol o wleidyddiaeth a pholis?au cyfoes o fewn Ewrop. Dylai myfyrwyr fedru adnabod y prif ddadleuon a materion ynghylch defnyddio grym ac awdurdod o fewn lefelau cyfansoddol llywodraeth Ewrop a rhwng y lefelau hynny. Dylai fod gan fyfyrwyr ddealltwriaeth feirniadol o bwysigrwydd yr Undeb Ewropeaidd i wladwriaethau Ewrop.

10 credydau ECTS

Rhestr Ddarllen
Llyfr
** Testun A Argymhellwyd
D Dinan. Ever Closer Union.
J E Lane and S Ersson. Politics and Society in Western Europe.