Cod y Modiwl GW35020  
Teitl y Modiwl CYMRU A DATGANOLI  
Blwyddyn Academaidd 2000/2001  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Dr Richard Jones  
Semester Semester 1  
Manylion y cyrsiau Darlith   14 Awr Nifer y Darlithiau 14 x 1 awr  
  Seminar   5 Awr Nifer y Seminarau 5 x 2 awr  
Dulliau Asesu Arholiad   2 Awr 1 x Arholiad 2 awr   50%  
  Traethawd   1 x traethawd 3,000 o eiriau   50%  

Amcanion
Bydd y modiwl arloesol ym yn bwrw golwg fanwl ar y gwahanol ymdrechion a gafwyd i sicrhau mesur o hunanlywodraeth i Gyrmu o ddyddiau Cymru Fydd yn niwedd y 19 ganrif hyd at heddiw. Rhoddir sylw arbennig i fanylion y gwahanol gynigion (hynny yw, i'r strwythurau llywodraethol a argymhellwyd) ynghyd a'r gefnogaeth wleidyddol a oedd yn gefn iddynt. Rhoddir sylw arbennig i'r cynigion a fu'n destun i Refferenda yn 1979 a 1997.

10 credydau ECTS

Nod
Erbyn cwblhau modiwl hwn dylai myfyrwyr fedru trafod y canlynol:

Prif fanylion y gwahanol gynlluniau a roddwyd gerbron i sicrhau mesur o hunan-lywodraeth i Gymru;

Prif ffynonellau cefnogaeth hunan-lywodraeth Gymreig;

Y cyd-destun gwledyddol Cymreig a fu'n gefndir i'r gwahanol ymdrechion i sicrhau mesur o hunan-lywodraeth.

Rhestr Ddarllen
Llyfr
** Testun A Argymhellwyd
K O Morgan. Rebirth of a Nation: Wales 1880 -1980.
B Taylor and K Thomson. Wales and Scotland: Nations Again?.