Cod y Modiwl GW36620  
Teitl y Modiwl YR UNDEB EWROPEAIDD A CHYMRU  
Blwyddyn Academaidd 2000/2001  
Semester Intended For Use In Future Years  
Next year offered N/A  
Next semester offered N/A